Shankha Vishwajanin
Shankha Vishwajanin in Bengali

(shn Pàhnissfkhr wk fkh$phnIfy khj kfr aimz. aiPfsr khfj yhfk fZfy Hz fvfS ibfvfS. khfjr mV]fm nhnh cirfár s}&pfS_ fs ahfs, afnfkr sf¤ fs jiRfz pfR - ozhlI is$psn, rfmhnh ivzhs, kéi&tnh, o an]hn]rh. khfjr bhefrr jIbfnr nhnh inktjn o yhfvr infz nhnh *m<iy Yhfk yhr mfnr fkhf> sbsmz, yhr jIbnpfYr phfYz Hfz - p/mY, p/iymh mhsImh, gf>S fchfb wb} or ahy±Izrh. we ip/zjnrh o y~hfvr infz nhnh Gtnh KhpChRhBhfb aimzr mfn wflo mhfJ mhfJ fkn fZn yhr mfn Hz w sb ikC[e wk av<S] s[fyhz b~hVh. we gf%pr sb ciráe flKfkr k%pnhz )

ghl\P\ wzhfrr fGhmth fvozh fHhf*tfsr ivfk wktÑ l[ikfz fvfK inl aimz. BhbiCl p<iYbIr sbikC[e K[b wkth wkfGfz Hfz ZhfêC nh. l@dn fYfk bhHhirfnr PÇhetth. k' G@thre bh, ikëÑ w wfkbhfr an] jgQ. fGhmth fkn mhYhz? nh ivfl chkrI Yhkfb nh. orkm fGhmth fbhVHz imSr fvS ChRh an] fkhno ahrb fvfSr fmfzrhe fvz nh. Zhe fHhk fkhYho fkhno fmùlp¢I in^cz K[SI.
aimz BhbiCl or fChtfblhr kYh. or mh-khkImhrh fGhmth ivfyn. âV[ mhYhr cÑlth Dhkhr b]hphr. grfmr C[itfy ZKn aimzrh bV_mhfnr khfC ofvr g/hfm fZy yKn g/hfmr bufvr b[k abiV fGhmth fvfK abhk Hfz fZy fs. khlvIiGr ophfr m[slmhn phRhfy gPÑrchchr buo ivfyn wk l$bh fGhmth. s~hoyhl mhiJfvr buåflh ikëÑ osfbr Vhr Vhry nh. br} ibShl khflh fK~hphz iSm[l PÑl å~fj Vhfnr fqfy jIbn ivy orh. a]hl fKhbhfr iPilipfnh nhs_åflh fbhrKh åitfz rhKy fkhmfrr khfC Zyq> nh p[ilS blfC m[K Dhkh ivfy. iH@vI isfnmhr iHfrhen mV[bhlh phylh isPfnr fGhmthr ahRhl fYfk iHfrh p/vIpkÑmhfrr ivfk fcfz Yhky. ahr l@dn fYfk a]hl fKhbhfrr pfY fse fZ shuiv flhkit fbhrKh prh iyn bufk eknim kÇhfs bisfz infj cfl fgl Ph*t_ kÇhfs! aimzr phfSr isft bfs ofvre wkjn ky s[K-v[:fKr g%p kfriCl aimzr sf¤ fbhrKhr jhnlhth yÑfl, pir&khr b<itS e}irjIfy.
aimz wKn fmiÉfkhz, aiPfsr khfj. yhr shn Pàhnissfkhr fkh$phnIr wkth bR khj cliCl fmiÉfkhz. bhHhirfn ahsiCl fmiÉfkh isit fYfk, fshsheit aP\ fpftàhilzhm einIzhfs_r wkth imit}-w a}S infy.
fpLfnr ist-pfkftr m]hghijnthz fvKiCl aimz p<iYbIr m]hpth. aimz jhny, fmiÉfkh isit fYfk bhHhirn pZ_]ë p/hz wkth inK~[y srlfrKh thnh Zhz. W srl frKhth ahbhr ikC[th fshjh bhiRfz ivfle fkhlkhyh. aimz b[Jfy phfr nh p<iYbIr nhnh jhzghz wy fGhrhr pro fkn an] fkhno fvfS Zhbhr ahfzhjfnr smz fkhlkhyh kI kfr ahbhr Zhozh Zhz fse kYh bhrbhr mfn ahfs yhr. fshjh uRfl fmiÉfkh isit - fkhlkhyh - bhHhirfnr Zh v[ryü, fmiÉfkh isit - inu ezk_ - l@dn bhHhirno p/hz yhe. 'a]hj v] fkàh PÇhes' ey]hiv blflo or fkh$phnIr tàhfBl wfj@t ikëÑ wrkm Bhfb fmiÉfkh isit fYfk fkhlkhyh ivfz bhHhirfn Zhozhz shz ivl nh. Zhe fHhk, fc&th krfy qiy fne. bhHhirn - fkhlkhyh - bhHhirnth ofke m]hfnj krfy Hfb. wy khfC wfs fkhlkhyhz DÑ~ nh mhrfl fbS Khrhp lhgfb yhr, BhbiCl aimz.
ahVG@thz bhHhirfn l]hi@d} ---


rfmhnh ivzhfsr sf¤ aimzr ahlhp isuvhv fvl khrfmfn. ikC[ Gtnh mfnr mfV] wfkbhfr fg~fY Zhz. fchK b[fj wktÑ ahr$Bth kirfz ivfle K[~itnhitåflh Bfr uTfy Bhbnhr yr sz nh. isuvhv fvl khrfmn aYh_Q iknh khrfmn isit Hl fmiÉfkhr khf$pfc rhfj]r wkth G[më SHr. abS] fmiÉfkhr afnk ikC[e fbS G[më. ahfTfrh Syfk khrfmfn e}frj o *p]hinSfvr mfV] fnùZ[fvß e}frjfvr Hz prhjz. blfy fgfl yKne we SHfrr *Yhpnh. uinS Syfk khrfmn iCl fmiÉfkhr wk bR mhfCr b]bsh o rèhnI fk@v/. W sf¤ khfTr b]bsho iCl bR. yhrpr p/hz pöhS bCr ahfg wk fjfl srkhfrr khfC p/hze aiBfZhg ahnfy ahr$B kfr fZ or mhC Vrhr jhl, khrfmfnr khfC sm[fv/r jfl, wk khflh khvhr my ctcft fyfl p/hze ahtfk ZhfêC. p/Yfm or kYhz fku khne fvzin. fSfA wk BçibôhnIr sf@vH Hz oKhfn fptàhlIzhm ahib&khfrr s$Bhbnh Yhkfy phfr. idàil} krhr pr ahib&khr Hz sm[fv/r jflr opr p<iYbIr b<Häm afzl iPl\d 'khëhfrl'- W fjflr nhm ivfz.
fmiÉfkhz fbS fKhlh mn infze wfsiCl aimz. aiPfsr khfjr b]hphfr ZKne an] fkhno fvfS fgfC, Zyv{r s$Bb mnth m[| rhKfy fc&th kry fs. ibfSA kfr ghfzr chmRhr b]hphfr. fChtfblhz o fvKy or afnk b@V[-bhnßb o ahy±Izfvr 'Prsh' r} infz ahfvKflpnh o aibchr. ghfzr r}, ibfSA kfr afn]r ibbhHfZhg] fmfzfvr ghfzr r} Ziv 'Prsh' nh Hy, o~fvr fchfK, yhHfl W fmfzfvr inm_mBhfb wkth inmN mhfn fPfl ivfyn y~hrh. ahbhr o~fvr infjfvr bhRIr fmfzrh Ziv 'Prsh' nh Hz, yhHfl wkth inl_íj fc&th cly fse fmfzfvr 'aPrsh' r}th nhnhBhfb G[irfz b>_nh krfy. 'wktÑ chph', 'iTk Prsh nz, ikëÑ khflho blh Zhz nh' ey]hiv. ribbhfrr khgfjr phá-pháIr phyh fyh Bfr Yhky Hhs]kr 'uíjl S]hmb>_h' pháIfy. ahr wkth ijinA lq] kry fs. an] fvfSr flhkfk fHz krfy, ibfSA kfr yhfvr ghfzr r}th Ziv wktÑ 'chph' Hz, fbSIr Bhg flhke fmhfte iv=Vh kfr nh. kfkiSzhn ahfmirkhn kYh y fCfRe fvozh Zhk w b]hphfr. wmnik, ahfmirkhfye afnk BhryIfzr sf¤ aimzr ahlhp HfziCl aimzr Zhrh kfYhpkYfn ibnh iv=Vhz ahiPàkhn ahfmirkhnfvr ibS/IBhfb 'kh%l[', 'fkflh', 'fklft' ey]hiv bfl b>_nh kfr ivfyn. ahro v[:fKr kYh we fZ ahiPàkhn ahfmirkhnrhe ahbhr infjfvr khflh rfxr 'km khflh', 'fbSI khflhr' b>_nhz fbS sfcyn. fb/ijfl o fmiÉfkhz ftiliBsn fvfK aimzr mfn Hy W fvSåflhz sbhe fbhVHz Prsh. fmiÉkhn ei@dzhn, Z~hrh wfvfSr ahiv bhis@vh, o~fvr aiïyüe fne ftiliBsfn, fZmn ei@dzhnfvr aiïyü fne ahmirkhn ftiliBsfn.
Zhe fHhk, ghfzr r} ivfz flhkfk Zhche nh krflo v[bCr fmiÉfkhz Yhkhr pr wkth b]hphfr aimzr mfn bvß Vhr>h Hfz ZhiêCl fZ, ahfmirkhr phfSr fvS Hflo, wfvfSr 'ozhk_ wiYk' o ky_b]ôhn wfkbhfre ahlhvh. mfn Hz n]hPyh, ahe-wm-wP, ahe-ib-wm khfrhre shV] fne we afB]fsr pirbä_n ahnh. yhr Pfl fmiÉfkhr fg/hs n]hSnhl H]hipfns fbfRfC iknh yh infz abS] ibyk_ Hfy phfr. wb} w ibyfk_ rfmhnh ivzhs Jhipfz nh pRfl ahr fke bh ufäijy Hfb.
- osb kYh ChR. fmiÉkhnrh ahfmirkhnfvr fYfk ikC[ km fp/hdhk\itB nz. we fZ ahim . fyhmhr Vhr>h ahim kÑ~fR?
- ofzl, yÑim Hfl wkth b]iy÷m.
- nh, ahmhr my afnfk ahfC.
- fvK fmhnh, ahmhr wfvfS v[bCr Hfz fgl. ahim fmiÉkhnfvr sf¤ khj kir. ahim b[iJ n]hSnhl sheik, ey]hiv.
- Hhiy fbhJ! eu ahr jh*t a]hnhvhr ahgil ahfmirkhn. wbhr wktÑ dlhr Kisfz lhö krho.
Zivo ahlhp ofvr khrfmfn, rfmhnhr bhRI ikëÑ iClnh oKhfn. o Yhky wktÑ v{fr fkhmhlkhlfkhz. ahsfl or bhRI fZ wKn iTk fkhYho wk Zhzghz yho blh Zhz nh. or mh mhirzh pRhn fmiÉfkh isitfy n<ibôhn o jIbibôhn, ahr bhbh ahr fpftàhilos fmiHkhfnhfsr (fpfmÉ, fmiÉfkhr jhyIz fpftàhilzhm fkh$phnI) wkjn nhmkrh BçibôhnI. y~h~ro aiPs fmiÉfkh isitfy. aimzr yKno rfmhnhr bhbh-mh'r sf¤ ahlhp Hzin. ikëÑ rfmhnhr ivfk fcfz aimz ah~c krfy phry y~hrh ikrkm Hfbn.
aimz'r wkth khfjr b]hphfr fp/fsf@tsn iCl fpfmfÉr ikC[ j~hvfrl isinzr m]hfnjhrfvr shmfn. Zivo iSiqy fbSIrBhg fmiÉkhnrhe fmhthm[it e}rhjI b[Jfy phfrn, ikëÑ blfy fymn sRgR nn. yhr Pfl wesb imit}w fvhBhAI ahnhfyn y~hrh. wsb fp/fsf@tsfnr jn] FyrI Yhkflo aimzr p/Ym p/Ym wktÑ nhB_hs Bhb sb sbsmze Yhky. aimz yhr iBug/hfPr mfV] dÑfb iCl ZKn fpfmfÉr flhfkrh ahfï ahfï knPhfr@s rºfm ahsfy ahr$B kfrfCn. HThQ Hhlkh wk phriPufmr gfnß fchK yÑfl yhkhfye ânl,
- ikC[ icëhr fne. ahmhr ivfk fcfz fku ahr fyhmhr b|éyhz mne fvfb nh.
- fvskÑlfp-fm! im fnhfm/ ws aimz - aimz yhr *p]hinfSr p/hz sbthe Krc kfr bsl.
- rfmhnh ivzhs, fyhmhr e@thrfp/thr. e}ilS fmjr, ip/@stn, 1986.
- o:, K[b Bhl kfrC wfs. we iBug/hPåflh wktÑ fvfK vho, pLIj.

khfjr ufäjnhz aimz p/hz BÑfle igfziCl fsivn rfmhnhr ivfk yhkhfy. fsth mfn kirfz ivfy ikëÑ K[be ahn@v fpy rfmhnh, pfr s[fZhg fpfle.
ahfï ahfï khfjr bhefro rfmhnhr sf¤ aimzr fvKh Hfy ahr$B HfziCl.
- jhfnh khf$pfcr fmfzfvr afnfk bfl 'cfkh'.
- mhfn?
- omh, yho jhnnh? kyivn Hl fyhmhr wfvfS? blfl nh v[bCr?
- we fvK! aysb ik kfr b[Jb ahim?
- fkn? bliC ahmhr sf¤ wfs Yhk fkhmhlkhlfkhz. afnk fvKfb ahmhr my cfkhflhfyh r}-wr fmfz. fyhmhr airijnhl fvfSr kYh mfn pfR Zhfb.
wrkm p[rºAp/Vhn fvfS rfmhnhr shHs fvfK ikëÑ abhk HfziCl aimz. pfr kYhåflh ahro wktÑ yilfz fBfbiCl aimz. rfmhnhr sf¤ p/Ym ahlhfpr pr or p/fy]kth kYh or mfn ahfC. ik bfliCl fsåflh yhr an[Bçiyr sf¤ bhrbhr Zhicfz infy fc&th kry fs. fmfzfvr sf¤ Ginì s$pfk_r b]hphfr or chrivfk o fZ wkth av<S] fvozhl yÑfl rhKbhr fc&th kry yhfy fkhno Phtl fvKh igfZfC iknh yhr cÑlfcrh ibfSLA> krfy afnk smz ivy fs.
wmn V[m kfr fpLnth l]h@d krl! 'o:, we Pfrn pheltåflh wfkbhfr bh~vr' bfle mfn wkth ibS/I Bhb wfs fgl aimzr. wy iSqh, wy mhj_nh sfyüo wrkm nIcÑ mfnhBhb fZ fkn PÑft ofT mfnr ajhfë, aimz ThHr kfr uTfy phfrnh. bR Khrhp lhfg. fse fsbhr ei@dzhn wzhrlhef@sr PÇheft b]h}kk fYfk fkhlkhyhz ahshr smz wkjnfk fpLfnr tzflftr shmfn phfnr ipk fPlfy fvfK HThQ BhrybfA_r wkth rhfj]r sbhefke amhn[A mfn krfy ahr$B kfriCl aimz ikC[qf>r jfn]. yhrpr vmvfm sbhe ZKn VhòhVhiò kfr fpLn fYfk nhmhr fc&th krfy ahr$B krl yKn fyh mn fmjhj ahro Khrhp HfziCl - 'ahmhfvr fvfSr iks[] Hfbnh' ey]hiv bfl. pfr mhYhth wktÑ Th@dh Hbhr pr b[fJiCl wVrf>r FbAm]m{lk mfnhBhfbr fkhno iBiäe fne.
fpLnth t]hiÉ krhr smz nhnh Bhbnh aimzr mfn iklibl krfy ahr$B kfriCl. afnkivn pfr or fChtfblhr bnß[ p/mYr ftilfPhfnr glhth khfn bhjiCl -
- aim, bhHhirfn ws ip e'r imit} w yÑe ahsiCs nhik?
- fyhr ahbhr 'fshshizit oP fpftàhilzhm eiinzhs_'-w uQshH Hl kfb?
- fs afnk kYh, ahsiCs iknh bl?
- ahsbhr fyh kYh.
wesb imit}åflh aimz'r fmhfte Bhl lhgy nh. yho fZfy Hy yhfk bCfr chr p~hcbhr, khfjr Khiyfr. yhr ibfSA ahpiä iCl we imit}wr jhzghåflh - Hz iHu*tn, nh dhlhs bh inu arilns. wkbhr Zhozhr pr Wsb Zhzghz ahbhr iPfr fZfy yhr Bhl lhgy nh. bhHhirfn wktÑ u~QshH fjfgiCl khr> we s[fZhfg o fkhlkhyhz D~Ñ fmfr ahsfy phrfb.
ahr wkth khr> fs mfn mfn kfr fnbhr fc&th kriCl - abS] iTk fZ wth khr> yho blh Zhz nh -. wrkm aimz'r jIbfn fbS kfzkbhr HfzfC. kfzkth Gtnhr smi&t, kfzkth cirfár smhfbS bh fZhghfZhg Zhr wkth pir>iyr ah~hc HThQ mfn iJilk mhfr bh ahlfyh Bhfb mnthfk C[~fz Zhz. kI fZ iTk aimz'r mfn wfsiCl yh iTk infjo mfn krfy phrynh fs. bhHirfnr we imit}w fmiÉfkhr p/iyiniV Hfz wkth fpphr pRfy rfmhnhr bhbh ahro ahsiCfln. ahfrr fpphfrr sf¤ rfmhnhr mh mhirzh fZhg fvfbn wkth a}fS. ghl\P aP fmiÉfkhr k]hëhfrl afzl iPl\fdr chrVhfr afnk u%khr pyn HfziCl ik nh wb} yhr Pfl p<iYbImz dhznhfshfrr abl[ièr s$Bhbnh infz wk ibvgß ahflhcnh.
p/mY, yhr mh p/iymh mhsImh, ahr, mhirzh, rfmhnh o aimz infj - aimz fZn wk b]Y_ nht]khfrr my we sb cirfár wkth ptB{imkh K[~jiCl yhr abfcynhz, p/mYr fPhnth phozhr m[H{fä_r mfV]. sf¤ sf¤ aimzr mfn fBfs wfsiCl ozhlI is*psn, gf>S fchfb, kéi*tnh o yhr jIbfnr an]hn] ibfSAjfnfvr kYh. wKn wyivn pfro aimz sb Gtnhr mm_ iTk b[fJ uTfy phfrin. mhfJ mhfJ yhr siy]e mfn HfzfC infjfk vh~R kirfz ipfT V[m kfr fpthfy. fs nIfcr b>_nhr fkhnthz fZ fmfl yh fBfb iTk krfy phry nh -
- fbhkh,
- BIyÑ,
- wk s$BhbnhibHIn fp/imk,
- vhizyüHIn,
- jIbnvS_fnr Bi>yh krfC,
- âVâV[ or ip/zjnfvr jIbfn jitlyhr s<i&t krfC, an] ikC[.


ahfmirkhn nhgirkyü phozhr pr afnk p/jf@mr wKhfn-Yhkh ahfmirkhn bnß[fvr aimz bly 'kI ibicá we fvS ahr kI añBÑye nh fvKfy ahmhr fvSbhsIfvr'. yhfvr sf¤ kfYhpkYfn we kYhth, 'ofk fyh ahim HhP p]h@t prh fvfKiC', aimz ZKn b]bHhr kry, yKn iTk-b[Jfy-nh-phrh ibnzHhis PÑft uTy fS/hyhfvr fchfK-m[fK. yhrpr aimz HhP p]hf@tr kYhth p/hz BÑfle bfsiCl. afnkivn pfr fj, id, s]hilhfrr ('k]hchr en v] rhe' K]hy) 'fsm[]frr pircz' gf%p 'in (H~htÑ) p]h@t' kYhth pfR ufäjnhz lhiPfz ufTiCl fs, W gf%p bzfsr sf¤ p]hf@tr vIG_yhr fZhghfZhg fvfK, Zivo gf%pr smzth iCl 1950'w.
Zhe fHhk, p/mY aY_hQ iknh p/mfYS Hhjhirkhfk aimz icny 'HhP p]h@t prh' bzs fYfk. bhbh asimz, mh bh¤hlI. fgùHhitr fYfk S'iyfnk mhel v{fr iSbshgfr ofvr bhRI iCl. Wsb kYh aimz fjfniCl SIfyr C[itr ivfnr v[p[råflhz, o ZKn bhrh@vhz frhfv mhKh mhv[rthz âfz G[fmr Bh> kry, ahr p/mY o aimz'r mh'rh phRhr ai>mh o mhlibkh mhsImhfvr sf¤ ib/j fKlfyn. p/mYrh yKn aimzfvr Vhnbhfvr bhRIr nIfcr ylhz BhRhft. 'iY/ fnh tàhm' ahr 'fPhr Hht_fsr' mhfJ s[@vr sb bz kYhbhä_h fShnh fZy.
- ai>mh, fyhmhr fbhniJr ibfz nh ahsfC bCr?
- ahr blfbn nh mhlhiv, kfn wKn fb~fk bfsfC.
- fs ahbhr ik kYh?
- or sf¤ or kflfjr p/fPsfrr fp/m HfzfC.
yKne p/mYr mh p/iymh mhsImh glhth K[b nhimfz fbhmhth fPfliCfln.
- ahimo p/mYr bhbhr sf¤ philfz igfz ibfz kfriClhm.
- fPhr fnh tàhms
- PheB Hht_s
- isÉ f*pds
- dhbl
- irdhbl\
aimz o p/mY khChkhiC l[fdh fKlfy fKlfy ah@vhj kfriCl dhbl-irdhblth ufäjnhz HfzfC, fBfb icfë nz. yhrpr afnk ivn Vfr p/iymh mhsImh an]fvr K[b mhphfjhkh p/fSNr mfV] ivfZ o~r jIbfnr jhnlhth wktÑ wktÑ kfr K[fl ivfziCfln o~r ip/zjnfvr khfC --
p/iymh mhsImhr, ibfzr ahfg Z~hr nhm iCl p/iymh mj[mvhr, bhRI iCl mhlvhz. o~r bhbh SSIB{An o mh srj[bhlh iCfln s=hVInyh s}g/hmI. p/iymh mhsImhr p/hz p[frh fChtfblhthe fkftiCl ahy±Izfvr khfC, khr> bhbh-mhfk p/hze fZfy Hy fjfl. blhe bhH[l], rhjnIiyfy p/iymh mhsImhr HhfyKiR Hz K[m km bzfs. rhjnIiyr mhV]fme y~hr mfV] ahfs flhkjnfvr sf¤ anhzhfs fmlhfmShr qmyh o y~hr jIbnvS_n infz ibvgß ahflhcnh krhr mnn o vqyh.
ikëÑ wrkm mnnfk Hhiyzhr kfr smhjfk ikC[ fvbhr ahfge BIAn wk ahy±sXkft pRfln iyin kflfj pRhr smz. pirbhfrr wk fghpn líjh ahr y~hr khC fYfk l[ikfz rhKfy chnin p/iymh mhsImhr bhbh-mh.
s=hVInyh s}g/hm yKn p/hz fSfAr ivfk. p/iymh mhsImhr bhbh-mh'rh fZ pY ivfz s=hVInyh ahnfy fcfZiCfln yhr sf¤ yKnkhr jnip/z pfYr iml Hzin. fjl fYfk fbirfz y~hrh iTk kfrn wk n[yn jIbn ahr$B krfbn - ahvfS_ p[&t ikëÑ bhïbfk abôh nh kfr. fs jn] p/Yfme vrkhr iCl p/iymh mhsImhfk sbikC[ K[fl blh. (÷mS:)Menu
Contents Editorial Essay Short Story Poems Children's Section Miscellaneous Back Next Contents Editorial Essay Short Story Poems Children's Section Miscellaneous Back Next